jouw gegevens zijn veilig

Privacyverklaring

Los met Lois hondenuitlaatservice is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam:                      Los met Lois hondenuitlaatservice
Website:                               www.losmetlois.nl
Contactgegevens:               06-28291816, info@losmetlois.nl
Eigenaar:                              Lois van der Weiden

Persoonsgegevens die wij verwerken
Los met Lois hondenuitlaatservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
      – Adresgegevens
      – Telefoonnummers en e-mailadres
      – Bankrekeningnummer
      – Overige gegevens die u verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel Los met Lois hondenuitlaatservice persoonsgegevens verwerken
Los met Lois hondenuitlaatservice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het leveren van diensten ten behoeve van uw hond(en)
      – Het afhandelen van uw betaling
      – Verzenden van de nieuwsbrief of u te informeren over wijzigingen van onze diensten
      – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is omtrent de uit te voeren dienst.

Hoe lang Los met Lois hondenuitlaatservice persoonsgegevens bewaart
Los met Lois hondenuitlaatservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de diensten uit te voeren waarvoor uw gegevens worden verzameld of wettelijk verplicht is (eisen Belastingdienst). Zodra u geen gebruik meer maakt van de diensten, worden uw gegevens in een aparte map nog zeven jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Los met Lois hondenuitlaatservice verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@losmetlois.nl.

Hoe Los met Lois hondenuitlaatservice uw persoonsgegevens beveiligen
Los met Lois hondenuitlaatservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@losmetlois.nl.

Wat dit betekend voor bestaande of nieuwe klanten
Los met Lois behoudt uw gegevens graag om de huidige of te starten diensten uit te kunnen blijven voeren. Los met Lois hondenuitlaatservice kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele versie is ten allen tijde in te zien op de website.

 

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte gebracht te hebben.
Mochten er nog vragen zijn kunnen die via info@losmetlois.nl gesteld worden.